Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Địa chỉ: Số 01 Đường Thác Bạc, Thị Trấn Sapa, Huyện Sapa, Lào Cai
Địa chỉ: Số 2 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Sa Pa, Lào cai
Địa chỉ: Ngõ Victoria, Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Địa chỉ: 10 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa, Lào Cai
Địa chỉ: Số 44 Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sapa, Lào Cai
Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Lào Cai
Địa chỉ: Số 24 Đồng Lợi, Thị trấn Sa Pa, Lào Cai