Địa chỉ: 10 đường Thác Bạc, thị trấn Sapa, Lào Cai
Du học phần lan điều kiện - Tel: +84-908-744-256